Scroll to top
© 2020, HERIK
Share

Risico

Meer dan eens heb ik te maken gehad met complexe verzuimcasussen. Dit brengt een risico met zich mee. Complexe verzuimcasussen vragen over het algemeen tijd en hoe langer verzuim duurt, hoe hoger de verzuimkosten worden. Dit is voor een ondernemer een risico. Vanuit mijn ervaring weet ik hoe hier mee om te gaan, hoe de situatie vlot te trekken en hoe de leidinggevende/werkgever te ontlasten.

 

Een ondernemer/werkgever wil zich bezig houden met het primaire proces namelijk zijn onderneming draaiende houden. Daarbij zit je dan niet te wachten op allerlei procedures die moeten worden gevolgd vanuit bijvoorbeeld Wet Verbetering Poortwachter. Veel ondernemers laten een zieke werknemer maar thuis zitten want dan is er het minste ‘gedoe’. Dat dit veel kosten met zich meebrengt en daarbij een risico, dat is wat over het algemeen niet goed wordt beseft. Om deze kosten maar ook risico’s te beperken, kan HERIK ondersteuning bieden door de rol van casemanager op zich te nemen. Hiermee wordt de ondernemer cq werkgever ontlast en worden de procedures opgepakt & gevolgd zoals vereist.

Er kunnen zich altijd hobbels op de weg voordoen, evenals kuilen maar zo lang je met elkaar in gesprek blijft dan leidt de weg uiteindelijk tot een oplossing. Zo lang je eerlijk en respectvol naar elkaar bent dan kom je het meest verre.

Mijn werkwijze is dan ook direct, soms confronterend maar altijd respectvol.