Scroll to top
© 2020, HERIK
Share

Health

Vanuit mijn ervaring als casemanager verzuim heb ik met veel situaties te maken gehad. Zowel met werk- als privé gerelateerd verzuim maar ook een combinatie van fysieke & mentale arbeidsongeschiktheid of een combinatie van al deze elementen. In welke situatie dan ook, ik ga altijd samen met de leidinggevende/werkgever op zoek naar oplossingen. Samen gaan we in gesprek en zullen dit ook blijven met de betrokken medewerker. Zo werken we toe naar volledig herstel of re-integratie in een andere functie of toch het doen van een WIA-aanvraag bij het UWV. Alles conform Wet Verbetering Poortwachter en met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Ook wanneer een medewerker dusdanig ziek is dat herstel niet meer mogelijk blijkt te zijn, moet de verzuimbegeleiding conform de geldende richtlijnen worden opgepakt. Vanuit opgedane ervaring weet ik dat deze situatie om een andere benadering vraagt, zowel richting medewerker als leidinggevende/werkgever.

Mijn werkwijze kenmerkt zich als oplossingsgerichte verzuimbegeleiding®. Dit betekent dat er een samenspel is van inhoud, proces en relatie. Inhoud betekent hier vakkennis en in deze manier van weken betekent dat kennis nodig is om te kunnen sturen op mobiliteit.

Proces is de manier van werken; binnen het kader van wet- en regelgeving en uitgaande van een bepaalde wijze waarop we in gesprek treden. Relatie betekent hier de wijze van communicatie. Met als basis: aandacht, respect en interesse.

Verzuimbegeleiding is eigenlijk een veranderproces. Daarom is het belangrijk dat dit veranderproces een samenspel is van inhoud, proces en relatie. Verzuimbegeleiding is daarmee altijd een integraal proces. Bij dit proces bied ik de ondersteuning die is gewenst en adviseer ik daar waar nodig.

Als risicoadviseur duurzame inzetbaarheid (RADI®) kun je mij inzetten om te analyseren wat er binnen jouw organisatie speelt. Als RADI® adviseur ben ik opgeleid als echte “huisarts”, namelijk het eerste aanspreekpunt over alle vragen over werkende mensen in organisaties. RADI® adviseurs zijn uniek omdat ze als toekomstgericht bedrijfsadviseur acteren en daarmee een beter eerste aanspreekpunt zijn dan de traditionele accountant of assurantie intermediair.

Wanneer kun je HERIK inzetten in haar rol als RADI® adviseur? Bijvoorbeeld als je als werkgever merkt dat medewerkers zich makkelijk ziekmelden, of dat de productiviteit afneemt, de energie is er niet meer en de sfeer kenmerkt zich als negatief. Samen gaan we in gesprek, niet oppervlakkig maar een dieptegesprek om zo inzicht te krijgen in wat er speelt & leeft. De vervolgstap kan zijn dat je een advies krijgt hoe dit aan te kunnen pakken/op te kunnen lossen. Wanneer gewenst krijg je een plan van aanpak waarbij de kernwoorden eerlijk, doortastend en pragmatisch toepasbaar zijn. Geen lange trajecten maar actief met elkaar aan de slag. Hoe eerder jouw medewerkers weer met energie, goede motivatie en met plezier aan het werk zijn, hoe beter dat is.