Scroll to top
© 2020, HERIK
Share

Inventief

Inventief zijn, hoe doe ik dat? Door vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie te kijken. Bijvoorbeeld door te kijken naar creatieve re-integratiemogelijkheden binnen de eigen organisatie. Zijn die er niet, dan vroegtijdig aan de gang met re-integratie buiten de eigen organisatie. Dit laatste betekent niet dat het dienstverband moet worden beëindigd maar er is in feite sprake van een vorm van detachering.

Of als het niet goed gaat met iemand, achterhalen waar dit in zit en hier een gerichte preventieve interventie op inzetten. Denk hierbij een aan training, coach of loopbaangesprek.

Maar ook als er sprake is van frequent verzuim binnen jouw onderneming kijk ik niet alleen naar het verzuim maar breder dan dat. Het is namelijk een gegeven dat wanneer je de gemakkelijk weg kiest, dan ga je het moeilijke weer tegenkomen. Als je de moeilijk weg inslaat en leert om te gaan met negatieve, wordt al het volgende makkelijker. Ik zal er voor kiezen om het aan te gaan omdat je op deze manier verder komt. Dit aangaan kan ik niet als in een standaard procedure omschrijven. Dit is per situatie, per onderneming, per betrokken personen anders.

 

Uiteraard wordt het aangaan met respect gedaan en met jou als ondernemer besproken. Ik zal je helpen ontdekken wat er speelt en je ondersteunen bij het aangaan van datgene wat er moet gebeuren.