Scroll to top
© 2020, HERIK
Share
Werkervaring

Mediahuis

Mediahuis Nederland, multimediaal landelijk uitgeverijbedrijf

Werkzaam geweest als casemanager / adviseur gezondheidsmanagement. Betrokken bij pragmatische verzuimbegeleiding conform Wet Verbetering Poortwachter. Werkte samen met directies en leidinggevenden. Opdracht terugdringen loonsancties vanuit UWV, terugdringen aantallen ‘ziek-uit-dienst’ en werken aan reduceren van aantal verzuimcasussen. Resultaat; geen loonsancties, minimaal aantal ‘ziek-uit-dienst’, enige reductie aantal verzuimcasussen.

Tevens betrokken bij werving + inrichting van nieuwe arbodienst binnen organisatie, ARBO verantwoordelijke (RI&E gedaan + PMO voorbereid), contactpersoon voor vertrouwenspersonen en preventiemedewerkers.